بیداری

باز شب های بلند و کودک بی خواب من

باز ساعتهای غریب

باز سمفونی اذان صبح با ثانیه شمار

بیداری با بهانه نواختن قاشق چایخوری به لیوان قهوه

چشم های سرخ کودکان بازیگوش

گم شدن عشق در کوچه های پر نور حتمیست

همتی می خواهد کشتن چراغ

در زمان کوری چراغهای کوچه برگرد. شاید ذره ای خواب برای من و تو باقی مانده باشد!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید